"Một thời gian dài đào tạo được yêu cầu." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Một thời gian dài đào tạo được yêu cầu." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
10 months ago
Asked 10 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một thời gian dài đào tạo được yêu cầu." tiếng anh câu này dịch: A lengthy period of training is required.
Answered 10 months ago
Tu Be De