"Ông đã tham gia vào các hoạt động lật đổ." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Ông đã tham gia vào các hoạt động lật đổ." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã tham gia vào các hoạt động lật đổ." dịch câu này sang tiếng anh: He was engaged in subversive activities .
Answered 9 months ago
Tu Be De