"Bóng đi vòng qua thủ môn vào lưới." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Bóng đi vòng qua thủ môn vào lưới." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bóng đi vòng qua thủ môn vào lưới." câu này dịch sang tiếng anh:The ball looped over the goalkeeper into the back of the net.
Answered 9 months ago
Tu Be De