"Không có xe hơi được phép trên đảo." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Không có xe hơi được phép trên đảo." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có xe hơi được phép trên đảo." tiếng anh dịch: No cars are allowed on the island.
Answered 9 months ago
Tu Be De