"Nụ hôn của hoàng tử đã phá vỡ câu thần chú." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Nụ hôn của hoàng tử đã phá vỡ câu thần chú." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nụ hôn của hoàng tử đã phá vỡ câu thần chú." dịch sang tiếng anh: The kiss of the prince broke the spell.
Answered 9 months ago
Tu Be De