"Bầy khách du lịch chen lấn qua quảng trường." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Bầy khách du lịch chen lấn qua quảng trường." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bầy khách du lịch chen lấn qua quảng trường." tiếng anh câu này dịch: Swarms of tourists jostled through the square.
Answered 9 months ago
Tu Be De