"Cô cất quần áo trong một thân cây." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Cô cất quần áo trong một thân cây." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô cất quần áo trong một thân cây." dịch câu này sang tiếng anh: She stowed her clothes in a trunk.
Answered 9 months ago
Tu Be De