"Chúng tôi sẽ đi đường ống điện từ một nhà máy thủy điện." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Chúng tôi sẽ đi đường ống điện từ một nhà máy thủy điện." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi sẽ đi đường ống điện từ một nhà máy thủy điện." câu này tiếng anh là: We're going to pipe electricity in from a hydropower plant.
Answered 9 months ago
Tu Be De