"Nền kinh tế đã làm lu mờ môi trường như một vấn đề bầu cử." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Nền kinh tế đã làm lu mờ môi trường như một vấn đề bầu cử." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nền kinh tế đã làm lu mờ môi trường như một vấn đề bầu cử." câu này dịch sang tiếng anh:The economy had eclipsed the environment as an election issue.
Answered 9 months ago
Tu Be De