"Những mảnh vỡ của chiếc bình vỡ đã bị vùi vào thảm." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Những mảnh vỡ của chiếc bình vỡ đã bị vùi vào thảm." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những mảnh vỡ của chiếc bình vỡ đã bị vùi vào thảm." câu này dịch sang tiếng anh là: Bits of the broken vase got trodden into the carpet.
Answered 9 months ago
Tu Be De