"Cô rùng mình sợ hãi và tức giận." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Cô rùng mình sợ hãi và tức giận." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô rùng mình sợ hãi và tức giận." tiếng anh là: She shivered with fear and anger.
Answered 9 months ago
Tu Be De