"Thang máy đã bị hỏng, vì vậy chúng tôi phải leo lên sáu chuyến thang bộ." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Thang máy đã bị hỏng, vì vậy chúng tôi phải leo lên sáu chuyến thang bộ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thang máy đã bị hỏng, vì vậy chúng tôi phải leo lên sáu chuyến thang bộ." dịch câu này sang tiếng anh là: The elevator was broken, so we had to trek up six flights of stairs.
Answered 9 months ago
Tu Be De