"Cô bé đã bắt đầu học cách cộng và trừ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cô bé đã bắt đầu học cách cộng và trừ." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô bé đã bắt đầu học cách cộng và trừ." tiếng anh là: The little girl has begun to learn to add and subtract.
Answered 9 months ago
Tu Be De