"Anh ấy thường nghỉ làm lúc 5 giờ chiều" tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Anh ấy thường nghỉ làm lúc 5 giờ chiều" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy thường nghỉ làm lúc 5 giờ chiều" tiếng anh dịch: He usually comes off duty at 5 p.m
Answered 9 months ago
Tu Be De