"Đám đông đói khát đang kêu gọi thức ăn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Đám đông đói khát đang kêu gọi thức ăn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đám đông đói khát đang kêu gọi thức ăn." dịch sang tiếng anh: The starving crowd are clamoring for food.
Answered 9 months ago
Tu Be De