"Anh nhìn lại những ngày đại học của mình với một nỗi nhớ nhất định." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Anh nhìn lại những ngày đại học của mình với một nỗi nhớ nhất định." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
6 months ago
Asked 6 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh nhìn lại những ngày đại học của mình với một nỗi nhớ nhất định." câu này tiếng anh dịch: He looked back on his university days with a certain amount of nostalgia.
Answered 6 months ago
Tu Be De