"Đó là một liên minh khó chịu." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Đó là một liên minh khó chịu." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
6 months ago
Asked 6 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một liên minh khó chịu." câu này dịch sang tiếng anh:It was an uneasy alliance.
Answered 6 months ago
Tu Be De