"Cô nhìn về phía sau vai." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Cô nhìn về phía sau vai." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
12 months ago
Asked 12 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô nhìn về phía sau vai." câu này dịch sang tiếng anh là: She looked backward over her shoulder.
Answered 12 months ago
Tu Be De