"Lý thuyết cho rằng cả lao động và vốn đều là điện thoại di động." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Lý thuyết cho rằng cả lao động và vốn đều là điện thoại di động." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
6 months ago
Asked 6 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lý thuyết cho rằng cả lao động và vốn đều là điện thoại di động." tiếng anh là: The theory assumes that both labour and capital are mobile.
Answered 6 months ago
Tu Be De