"Tuần trước chúng tôi đã có một cơn bão. Không bao giờ là một khoảnh khắc buồn tẻ điều hành một khách sạn ở vùng biển Caribbean." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Tuần trước chúng tôi đã có một cơn bão. Không bao giờ là một khoảnh khắc buồn tẻ điều hành một khách sạn ở vùng biển Caribbean." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
6 months ago
Asked 6 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tuần trước chúng tôi đã có một cơn bão. Không bao giờ là một khoảnh khắc buồn tẻ điều hành một khách sạn ở vùng biển Caribbean." dịch sang tiếng anh là: Last week we had a hurricane. Never a dull moment running a hotel in the Caribbean.
Answered 6 months ago
Tu Be De