"Tòa nhà ban đầu được sử dụng như một nhà tù." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tòa nhà ban đầu được sử dụng như một nhà tù." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
6 months ago
Asked 6 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tòa nhà ban đầu được sử dụng như một nhà tù." tiếng anh câu này dịch: The building was originally used as a prison.
Answered 6 months ago
Tu Be De