"Hành vi của ông không phù hợp với những gì được mong đợi của một Dân biểu." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Hành vi của ông không phù hợp với những gì được mong đợi của một Dân biểu." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
6 months ago
Asked 6 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hành vi của ông không phù hợp với những gì được mong đợi của một Dân biểu." dịch câu này sang tiếng anh: His conduct was inconsistent with what is expected of a Congressman.
Answered 6 months ago
Tu Be De