"Chúng tôi thích đi du lịch trong lớp học đầu tiên." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Chúng tôi thích đi du lịch trong lớp học đầu tiên." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
6 months ago
Asked 6 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi thích đi du lịch trong lớp học đầu tiên." dịch câu này sang tiếng anh là: We prefer to travel in first class.
Answered 6 months ago
Tu Be De