"Một đám đông đang bắt đầu thu thập xung quanh hiện trường vụ tai nạn." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Một đám đông đang bắt đầu thu thập xung quanh hiện trường vụ tai nạn." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
6 months ago
Asked 6 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một đám đông đang bắt đầu thu thập xung quanh hiện trường vụ tai nạn." câu này tiếng anh là: A crowd was beginning to collect around the scene of the accident.
Answered 6 months ago
Tu Be De