"Bạn không nên chế giễu những nỗ lực của họ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Bạn không nên chế giễu những nỗ lực của họ." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
6 months ago
Asked 6 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn không nên chế giễu những nỗ lực của họ." câu này tiếng anh dịch: You shouldn't deride their efforts.
Answered 6 months ago
Tu Be De