"Ông tin rằng các tiêu chuẩn giáo dục đang giảm." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Ông tin rằng các tiêu chuẩn giáo dục đang giảm." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
6 months ago
Asked 6 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông tin rằng các tiêu chuẩn giáo dục đang giảm." tiếng anh dịch: He believes that educational standards are falling.
Answered 6 months ago
Tu Be De