"Ở độ cao rất khó để có đủ oxy." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Ở độ cao rất khó để có đủ oxy." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
6 months ago
Asked 6 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ở độ cao rất khó để có đủ oxy." dịch sang tiếng anh: At high altitudes it is difficult to get enough oxygen.
Answered 6 months ago
Tu Be De