"Tất cả các nhân viên mong đợi một sự gia tăng tự động trong lương hàng năm." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tất cả các nhân viên mong đợi một sự gia tăng tự động trong lương hàng năm." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả các nhân viên mong đợi một sự gia tăng tự động trong lương hàng năm." dịch câu này sang tiếng anh: All the employees expect an automatic increase in pay every year.
Answered 9 months ago
Tu Be De