"Anh lui về ngủ, nhưng anh không ngủ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Anh lui về ngủ, nhưng anh không ngủ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh lui về ngủ, nhưng anh không ngủ." dịch câu này sang tiếng anh là: He retired to bed, but he did not sleep.
Answered 9 months ago
Tu Be De