"Cuộc nổi loạn đã bị nghiền nát, nhưng các hoạt động quét dọn có thể mất vài tuần." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cuộc nổi loạn đã bị nghiền nát, nhưng các hoạt động quét dọn có thể mất vài tuần." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuộc nổi loạn đã bị nghiền nát, nhưng các hoạt động quét dọn có thể mất vài tuần." câu này tiếng anh là: The rebellion has been crushed, but mopping-up operations may take several weeks.
Answered 9 months ago
Tu Be De