"Như tôi thấy, Lisa, bạn thực sự không có nhiều chỗ để cơ động." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Như tôi thấy, Lisa, bạn thực sự không có nhiều chỗ để cơ động." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Như tôi thấy, Lisa, bạn thực sự không có nhiều chỗ để cơ động." câu này dịch sang tiếng anh:As I see it, Lisa, you don't really have a great deal of room for manoeuvre.
Answered 9 months ago
Tu Be De