"Máy bay có thể sẽ tan rã ở tốc độ cao đó." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Máy bay có thể sẽ tan rã ở tốc độ cao đó." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Máy bay có thể sẽ tan rã ở tốc độ cao đó." tiếng anh dịch: The plane would probably disintegrate at that high speed.
Answered 9 months ago
Tu Be De