"Cô làm việc cho đội quân Cứu thế." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Cô làm việc cho đội quân Cứu thế." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô làm việc cho đội quân Cứu thế." tiếng anh câu này là:She works for the Salvation Army.
Answered 9 months ago
Tu Be De