"John có một lời trách mắng vì về nhà muộn." tiếng anh là gì?

Giúp em với "John có một lời trách mắng vì về nhà muộn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"John có một lời trách mắng vì về nhà muộn." tiếng anh câu này dịch: John got a scolding for coming home late.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.