"Tôi không thể phủ nhận nhận xét của cô ấy làm tổn thương tôi." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi không thể phủ nhận nhận xét của cô ấy làm tổn thương tôi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thể phủ nhận nhận xét của cô ấy làm tổn thương tôi." tiếng anh câu này dịch: I can't deny her remarks hurt me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login