"Hồng Kông thực hiện một câu thần chú đối với du khách gần như ngay khi máy bay chạm xuống." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Hồng Kông thực hiện một câu thần chú đối với du khách gần như ngay khi máy bay chạm xuống." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hồng Kông thực hiện một câu thần chú đối với du khách gần như ngay khi máy bay chạm xuống." tiếng anh câu này dịch: Hong Kong casts a spell over the visitor almost as soon as the aircraft touches down.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.