"Các vệ tinh rơi vào không gian không đáy." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Các vệ tinh rơi vào không gian không đáy." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các vệ tinh rơi vào không gian không đáy." dịch sang tiếng anh là: The satellite fell into bottomless space.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login