"Một phi công có trình độ vẫn sẽ cần một khóa chuyển đổi để lái máy bay siêu nhỏ." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Một phi công có trình độ vẫn sẽ cần một khóa chuyển đổi để lái máy bay siêu nhỏ." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một phi công có trình độ vẫn sẽ cần một khóa chuyển đổi để lái máy bay siêu nhỏ." dịch câu này sang tiếng anh: A qualified pilot would still need a conversion course to fly microlight aircraft.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.