"Cô ấy có một nụ cười thiên thần, nhưng một khí chất đáng sợ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Cô ấy có một nụ cười thiên thần, nhưng một khí chất đáng sợ." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy có một nụ cười thiên thần, nhưng một khí chất đáng sợ." câu này tiếng anh dịch: She had an angelic smile, but a dreadful temper.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.