"Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận thử thách." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận thử thách." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận thử thách." câu này tiếng anh dịch: I had no choice but to accept the challenge.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login