"Những thành công gần đây đã che khuất thực tế rằng công ty vẫn đang gặp rắc rối." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Những thành công gần đây đã che khuất thực tế rằng công ty vẫn đang gặp rắc rối." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những thành công gần đây đã che khuất thực tế rằng công ty vẫn đang gặp rắc rối." câu này tiếng anh dịch: Recent successes have obscured the fact that the company is still in trouble.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.