"Tôi sớm nhận ra rằng khó khăn là đưa tôi đến nơi nhanh chóng." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Tôi sớm nhận ra rằng khó khăn là đưa tôi đến nơi nhanh chóng." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sớm nhận ra rằng khó khăn là đưa tôi đến nơi nhanh chóng." câu này dịch sang tiếng anh là: I soon realized that being tough was getting me nowhere fast.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.