"Thành phố có diện tích 15 km2." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Thành phố có diện tích 15 km2." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thành phố có diện tích 15 km2." câu này dịch sang tiếng anh là: The city covers an area of 15 square kilometers.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.