"Cô ấy là một tấm gương sáng của những gì một người mẹ nên." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô ấy là một tấm gương sáng của những gì một người mẹ nên." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy là một tấm gương sáng của những gì một người mẹ nên." tiếng anh dịch: She's a shining example of what a mother should be.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.