"Có nhiều cách và phương tiện để nâng cao số tiền mà chúng ta cần." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Có nhiều cách và phương tiện để nâng cao số tiền mà chúng ta cần." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có nhiều cách và phương tiện để nâng cao số tiền mà chúng ta cần." câu này dịch sang tiếng anh:There are ways and means of raising the money that we need.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login