"Mặt trời và các hành tinh là những thiên thể." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Mặt trời và các hành tinh là những thiên thể." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mặt trời và các hành tinh là những thiên thể." dịch câu này sang tiếng anh là: The sun and the planets are heavenly bodies.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login