"Hầu hết các khách dự tiệc cưới đã rời khỏi." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Hầu hết các khách dự tiệc cưới đã rời khỏi." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hầu hết các khách dự tiệc cưới đã rời khỏi." dịch câu này sang tiếng anh là: Most of the wedding guests had left.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.