"Sĩ quan Langley đóng vai trò là một mồi nhử để bắt kẻ hiếp dâm." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Sĩ quan Langley đóng vai trò là một mồi nhử để bắt kẻ hiếp dâm." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sĩ quan Langley đóng vai trò là một mồi nhử để bắt kẻ hiếp dâm." câu này tiếng anh là: Officer Langley acted as a decoy to catch the rapist.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.