"Tôi thấy hành vi của họ về mặt đạo đức đáng bị khiển trách." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tôi thấy hành vi của họ về mặt đạo đức đáng bị khiển trách." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi thấy hành vi của họ về mặt đạo đức đáng bị khiển trách." dịch câu này sang tiếng anh là: I find their behaviour morally reprehensible .
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.