"Hai tù nhân đã tạo ra một dòng để cho thời gian người đàn ông trốn thoát." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Hai tù nhân đã tạo ra một dòng để cho thời gian người đàn ông trốn thoát." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hai tù nhân đã tạo ra một dòng để cho thời gian người đàn ông trốn thoát." tiếng anh câu này là:Two prisoners created a diversion to give the men time to escape.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login